Education Icon

ŠKOLENÍ

UČENÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Jak učit lidi řešit problémy a přemýšlet

o věcech kriticky?

Toto školení je určené všem, kteří se chtějí naučit rozvíjet ​kritické myšlení u ostatních lidí. Zejména učitelům a lektorům, ​ale i manažerům nebo třeba rodičům. Aby naše organizace

a společnost fungovaly, nestačí když budeme kriticky ​přemýšlet sami, ale je potřeba, umět dojít k rozumným ​závěrům jako celek. Na školení odpovídáme na otázku: Jak ​vytvořit kriticky myslící organizaci nebo společnost.

Lidé se na školení naučí:

  • Všímat si a využívat příležitostí pro ​rozvoj kritického myšlení
  • Vymýšlet, připravovat a realizovat ​aktivity tříbící nezávislý úsudek
  • Sokratovskou metodu a kladení ​podnětných otázek, které vedou k ​hlubšímu zamyšlení a rozumnějším ​postojům
  • Dělat kvalitní reflexi a podporovat ​přirozenou zvídavost
  • Facilitovat konstruktivní diskusi jako ​trénink argumentace a poznání
  • Ověřovat osvojení předaných ​znalostí a dovedností
  • Techniky neformálního vzdělávání ​a základy koučování
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo