Discussion Glyph Icon

ŠKOLENÍ

SPOLEČNÁ ŘEČ

Jak se domluvit s lidmi s jinými ​názory a prosadit svoje návrhy?

Ne každý slyší na rozumné a podložené argumenty, ​protože jsme lidé a často nás ovlivňují emoce

a zkušenosti více než je zdrávo. Na tomto školení se ​učíme a trénujeme techniky, které pomáhají vnášet ​kritické myšlení do diskusí a přivádět k rozumu

a změně nepodložených názorů ostatní. To zároveň ​pomáhá při prosazování vlastních návrhů

a předcházení a řešení konfliktů.

Lidé se na školení naučí:

  • Komunikovat svůj nesouhlas a ​odlišný pohled tak, aby ​nenarušoval dobrý vztah
  • Rámovat diskusi jako společnou ​výzvu místo soupeření, a vytvořit ​tak podmínky pro spolupráci na ​řešení
  • Aktivně naslouchat argumentům a ​potřebám druhé strany a pracovat ​s nimi při prezentaci vlastních ​návrhů
  • Klást podnětné kalibrované otázky, ​které vedou protějšek k hlubšímu ​zamyšlení a přehodnocení svého ​postoje
  • Využít psychologii k formulování ​přesvědčivějších argumentů a ​návrhů
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKT



Lukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo