Signboard - Different Directions

ŠKOLENÍ

ROZHODOVÁNÍ & NEJISTOTA

Jak se lépe rozhodovat, když nevíme,

jak věci dopadnou?

Výsledky a úspěšnost jsou dané správností našich rozhodnutí ​a do určité míry i náhodou. Každé rozhodnutí, ale závisí na ​naší schopnosti předpovědět, jak se vyvrbí. Na tomto školení ​trénujeme práci s nástroji a koncepty, které pomáhají dělat ​lepší odhady a predikce, zrychlovat rozhodování, pracovat

s riziky a předvídat, předcházet a připravovat se na možné ​komplikace.

Lidé se na školení naučí:

  • Nástroje a heuristiky pro rychlejší a ​lepší rozhodování
  • Porovnávat varianty s různými ​hodnotami a rizikovostí, včetně ​jejich kalkulace pomocí Očekávané ​hodnoty
  • Pracovat s nejistotou a riziky, ​včetně těch neznámých
  • Aktivně předcházet komplikacím a ​připravovat se na ně díky tzv. Pre-​mortem analýze. Dělat tak ​robustnější plány, odolnější vůči ​selháním, a zvýšit tak úspěšnost.
  • Dělat lepší předpovědi a odhady ​budoucího vývoje díky Fermiho ​odhadům a Bayesovu teorému
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo