website search

ŠKOLENÍ

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Jak pracovat s informacemi a jejich zdroji, ​ověřit je a vytěžit z nich maximum?

Naše rozhodnutí, a tedy i výsledky, se odvíjí od toho, čemu ​věříme a co si myslíme. Přesvědčení si utváříme na základě ​informací, které máme. Ty ale často nejsou jednoznačné ​nebo mohou být zavádějící či přímo manipulativní, a neměli ​bychom se jimi tedy nechat ovlivnit. Na tomto školení se ​trénujeme v rozpoznávání nedůvěryhodného obsahu a kde

a jak najít spolehlivější informace, aby naše rozhodnutí byla ​podložená kvalitními daty.

Lidé se na školení naučí:

  • Ověřovat zprávy a odhalovat ​manipulativní sdělení a ​propagandu
  • Vyhodnocovat důvěryhodnost ​zdrojů
  • Rozpoznávat manipulativní ​techniky a argumentační fauly
  • Kriticky přistupovat k vědeckým ​poznatkům v médiích
  • Dohledávat si podklady pro ​rozhodování ve vědeckých článcích ​a databázích
  • Využívat pro rešerše nástroje umělé ​inteligence
  • Odolávat manipulaci a dělat vlastní ​nezávislé a podložené závěry
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo