robot icon

ŠKOLENÍ

CO (NE)DOKÁŽE AI?

Jak naplno využít přednosti AI nástrojů

a nespálit se?

Nástroje umělé inteligence nám mohou pomoct s prací, ​která nám nejde nebo nás nebaví a dosahovat lepších ​výsledků v kratším čase. Přesto je stále řada lidí nevyužívá. ​Překážkou může být, že neví čím začít nebo jak. Na tomto ​školení trénujeme využívání AI nástrojů na příkladech, na ​kterých lidé získají inspiraci a zkušenosti pro jejich další ​zodpovědné využívání ve své práci.

Lidé se na školení naučí:

  • Zařazovat používání nástrojů ​generativní umělé inteligence do ​své práce a ušetřit si tak čas a ​zvýšit svou produktivitu
  • Princip fungování velkých ​jazykových modelů a jak to využít ​pro efektivnější práci s ChatGPT
  • Zadávat vhodně formulované ​příkazy pro lepší výstupy, tzv. ​Prompt engineering
  • Vytvářet asistenty pro opakující se ​úkoly a sdílet je mezi sebou
  • Pracovat s nástroji pro efektivnější ​vyhledávání informací jako jsou ​Perplexity, Consensus, ...
  • Další AI nástroje a jejich usecasy ​vybrané podle publika
  • Zodpovědně pracovat se vstupy i ​výstupy a vyvarovat se rizicím
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo