Brain Outline Icon

ŠKOLENÍ

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Jak se nenechat oklamat?

KRITICKÉ MYŠLENÍ je dovednost samostatně vyhodnotit ​situace, problémy a informace, a rozumně je řešit

a rozhodovat se.

Svět je nepřehledný a naše schopnost mu porozumět ​omezená. Mnoho věcí, kterým věříme ve skutečnosti nejsou ​pravda, což nás vede ke špatným rozhodnutím. Díky ​kritickému myšlení se můžeme naučit systematicky odhalovat ​tyto chyby v úsudku, opravit je, lépe se rozhodovat

a dosahovat tak i lepších výsledků.

Lidé se na školení naučí:

  • Vyhýbat se nejčastějším ​chybám v úsudku, předcházet ​tak průšvihům a šetřit zdroje
  • Zručně pracovat s informacemi ​a důkazy a posuzovat ​pravdivost tvrzení pomocí 3Z
  • Zhodnotit důvěryhodnost ​intuice pro danou situaci
  • Aktualizovat své názory ve ​světle nových důkazů
  • Používat filozofické břitvy k ​tvorbě rychlých a rozumných ​závěrů
  • Zprůchodnit informační zdroje ​a udělat si ucelenější představu ​o situaci
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo