#skeptik.cz

Lukáš Hána

Lektor kritického myšlení

mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy
Chevron down


Učím lidi využívat naplno kritické ​myšlení v práci i životě.


Mohou tak hledat příčiny a řešení ​problémů, přicházet s nápady

a testovat je, najít společnou řeč

s lidmi, kteří mají jiný názor

nebo třeba předejít průšvihům

při zavádění změn a plánování.


Rád udělám přednášku, školení

nebo konzultaci i pro vás.LUKÁŠ HÁNA


Profilová fotografie 
Lukáš Hána
Školení kritické myšlení
Lukáš Hána, lektor a spíkr


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů

v managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR) v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.


KRITICKÉ MYŠLENÍ

=

dovednost samostatně vyhodnocovat ​informace, situace a problémy a rozumně ​je řešit, rozhodovat se a komunikovat

SYSTEMATICKY, CÍLEVĚDOMĚ, DŮSLEDNĚ

JAKÉ PROBLÉMY

POMÁHÁM ŘEŠIT:

Plýtvání cennými zdroji

na nefunkční řešení a postupy

Snahy o řešení problémů místo zlepšení ​naopak věc ještě zhorší

Problémy se zhoršují kvůli

nerozhodnosti a overthinkingu

Zbrklost a unáhlené snahy o řešení ​problémů bez rozmyslu vedou k chybám

Původní problém se podaří vyřešit, ​ale vznikne tak jiný vážný problém

Money
Achievement Badge Outline
winner cup silhouette
Gears
Gift Icon

PŘÍNOSY ROZVOJE

KRITICKÉHO MYŠLENÍ:

Efektivní využití zdrojů tam,

kde mají největší užitek

Méně chyb a průšvihů

v rozhodování a řešení problémů

Rychlost, rozhodnost, samostatnost

a větší úspěšnost lidí při řešení problémů

Rozvážnost a skepse vůči jednoduchým ​a očividným, ale nesprávným řešením

Rozhodnutí mají zamýšlené dopady ​bez nepříjemných překvapení


SLUŽBY

Co pro vás můžu udělat?


Podcast Mic

PŘEDNÁŠKY

Pořádáte konferenci, velkou ​firemní akci nebo chcete jen ​zpestřit program zajímavou a ​podnětnou přednáškou s diskusí?

Senior Class Graduation Hat and Diploma Icon

ŠKOLENÍ & simulace

Chcete posunout své zaměstnance ​nebo tým, aby si sami poradili s ​problémy? Anebo hledáte zážitkové ​simulace pro váš teambuilding?

Business Consulting and Setting Glyph Icon Black

KONZULTACE

Potřebujete podpořit klíčové lidi

v manažerských dovednostech?

Nebo hledáte parťáka, který vám ​pomůže se vyvarovat průšvihů?


Dále vám můžu pomoct s rešeršemi a zpracováním podkladů z vědeckých výzkumů na vybrané téma třeba ​jako podklad pro důležitá rozhodnutí. Nebo facilitací důležité porady a diskuse, abychom omezili vlivy ​zkreslující úsudek a vy jste se mohli plně soustředit na zhodnocení informací a výběr řešení.


Přednáška kritické myšlení
Lukáš Hána
lektor, spíkr,
Keynote Přednáška 
Lukáš Hána
Lektor kritického myšlení na stagy před diváky

Co o mých

školeních

napsali

účastníci?

Chtěl bych zejména ​zdůraznit výbornou volbu ​lektora školícím útvarem, ​p. Hána patří mezi skupinu ​těch, kteří věci skutečně ​rozumí a umí složité věci ​předat a vysvětlit ​jednoduše.

P. Hána má výborné prezentační ​dovednosti, obsah přednášky byl ​dobře strukturovaný, zajímavý

a výborně zpracovaný. Lektor ​podal výklad poutavě

a zajímavě, používal aktuální ​příklady z praxe. S lektorem jsem ​velmi spokojená, bylo vidět,

že má bohaté zkušenosti.

Lektor má hluboké znalosti ​problematiky, skvělé ​prezentační dovednosti

a empatický přístup

k nastalým situacím

v průběhu školení.

Více takovýchto profesně ​zaměřených školení. ​Doporučuji toto školení ​všem, kteří dnes pracují

na projektech ale

i sponzorům projektů ​(senior management ​team).


SPOLUPRÁCEPřednáším a školím v Evropě a Americe pro veřejnost, firmy, neziskovky, ​univerzity, školy, ale třeba i zpravodajské služby. Pár vybraných spoluprací:PUSŤTE SI MOU PŘEDNÁŠKU

PRO CREATIVE MORNINGS


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo