#skeptik.cz

Lukáš Hána

Lektor kritického myšlení

mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy
Chevron down


Učím lidi využívat naplno kritické ​myšlení v práci i životě.


Mohou tak hledat příčiny a řešení ​problémů, přicházet s nápady

a testovat je, najít společnou řeč

s lidmi, kteří mají jiný názor

nebo třeba předejít průšvihům

při zavádění změn a plánování.


Rád udělám přednášku, školení

nebo konzultaci i pro vás.LUKÁŠ HÁNA


Profilová fotografie 
Lukáš Hána
Přednáška kritické myšlení
Lukáš Hána


Přes 10 let dělám firemní školení, kurzy, ​přednášky, webináře a workshopy

pro veřejnost, univerzity, ale třeba

i zpravodajské služby.


Pomohl jsem vytvořit kurz kritického ​myšlení na VŠE, v rámci kterého i nadále ​učím. Předtím jsem na VŠE vystudoval ​magisterský obor Diplomacie, mezinárodní ​vztahy a ekonomie s vedlejší specializací

na Ekonomickou žurnalistiku.


Ve Francii jsem dokončil program ​zaměřený na řešení problémů v ​managementu.


Absolvoval jsem školení amerického ​Centra pro aplikovanou racionalitu ​(CFAR)

v Berkeley.


Natočil jsem sérii online kurzů pro ​Seduo.cz na téma kritického myšlení.


Podporuji přístupy podložené důkazy, ​takže spolupracuji se Spolkem pro ​efektivní altruismus, kde zastávám roli ​ombudsmana.SLUŽBY

Co pro vás můžu udělat?


Podcast Mic

PŘEDNÁŠKY

Pořádáte konferenci, velkou ​firemní akci nebo chcete jen ​zpestřit program zajímavou a ​podnětnou přednáškou s diskusí?

Senior Class Graduation Hat and Diploma Icon

ŠKOLENÍ & simulace

Chcete posunout své zaměstnance ​nebo tým, aby si sami poradili s ​problémy? Anebo hledáte zážitkové ​simulace pro váš teambuilding?

Business Consulting and Setting Glyph Icon Black

KONZULTACE

Potřebujete podpořit klíčové lidi

v manažerských dovednostech?

Nebo hledáte parťáka, který vám ​pomůže se vyvarovat průšvihů?


Dále vám můžu pomoct s rešeršemi a zpracováním podkladů z vědeckých výzkumů na vybrané téma třeba ​jako podklad pro důležitá rozhodnutí. Nebo facilitací důležité porady a diskuse, abychom omezili vlivy ​zkreslující úsudek a vy jste se mohli plně soustředit na zhodnocení informací a výběr řešení.


Fotografie přednášky z publika konference


NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA


  • KRITICKÉ MYŠLENÍ - jak se ​vyhnout chybám v úsudku?


  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - jak najít ​skutečné příčiny a vyřešit je?


  • KREATIVITA & INOVACE - jak přijít ​s nápady a vybrat ty nejslibnější?


  • SPOLEČNÁ ŘEČ - jak se domluvit s ​lidmi s jinými názory a prosadit ​své návrhy?
  • ROZHODOVÁNÍ & NEJISTOTA - jak se ​rozhodovat, i když nevíme, co bude?


  • MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST - jak ​pracovat se zdroji a ověřovat si ​zprávy?


  • CHANGE MANAGEMENT - jak hladce ​zavést změny?


  • CO (NE)DOKÁŽE AI? - jak využít ​schopností nástrojů AI a nespálit se?


Nenašli jste hledané téma nebo máte jinou ​představu? Ozvěte se mi a domluvíme se.


Fotografie lektora
Lukáš Hána


SPOLUPRÁCEPřednáším a školím v Evropě a Americe pro veřejnost, firmy, neziskovky, ​univerzity, školy, ale třeba i zpravodajské služby. Pár vybraných spoluprací:PUSŤTE SI MOU PŘEDNÁŠKU

PRO CREATIVE MORNINGS


mozek
skeptik
kritické myšlení
kurzy

KONTAKTLukáš Hána

telefon

Email

sociÁlNÍ SÍTĚ

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo